Umowa została zrealizowana z należytą starannością, terminowo oraz z zachowaniem wysokiego poziomu profesjonalizmu technicznego i organizacyjnego.