Tu nas znajdziesz

DANE KONTAKTOWE

RCI sp. z o.o.
ul. Kartuska 46, 60-471 Poznań
fax. 61 847 56 77
NIP: 778-10-00-641

RCI spółka z o.o.

z siedzibą w Poznaniu 60-471, ul. Kartuska 46, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000068506
NIP 778-10-00-641 REGON 630223181
Kapitał zakładowy 500 000,00 zł

FORMULARZ KONTAKTOWY

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Temat

    Treść wiadomości

    Użycie formularza kontaktowego wiąże się z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie treści wiadomości oraz wewnętrznych działań administracyjnych RCI spółki z o.o. Zebrane dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w związku z konieczności wywiązania się z zawartych umów. Administratorem jest RCI spółka z o.o. mająca siedzibę przy ulicy Kartuskiej 46 w Poznaniu (60-471). W sprawach ochrony danych osobowych z administratorem danych należy kontaktować się poprzez adres zawarty w pełnej klauzuli informacyjnej znajdującej się tutaj . Z administratorem ochrony danych osobowych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.