Prace realizowane przez firmę RCI Sp. z o.o. z Poznania są wykonywane w sposób rzetelny, terminowy z zachowaniem wysokiego poziomu profesjonalizmu technicznego i organizacyjnego. Przedsiębiorstwo zatrudnia doświadczoną kadrę, dysponuje wysokiej klasy sprzętem budowlanym oraz montażowo-pomiarowym, posiada duży potencjał produkcyjny. Szybko i kompleksowo realizuje inwestycje telekomunikacyjne łącznie z obsługą projektowo-dokumentacyjną i geodezyjną. Nasi klienci polecają nas jako solidnego i odpowiedzialnego wykonawcę., ALMA S.A.
Oświadczamy, że RCI Sp. z o.o.; ul. Dąbrowskiego 189; 60-594 Poznań, POLSKA, prawidłowo i profesjonalnie zrealizowała wyżej Wymienione przez nas roboty budowlane i usługi., Extra NET s.r.o.
Wartość zrealizowanego kontraktu wynosiła 7 084 800,00 PLN brutto (słownie: siedem milionów osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset zł zero groszy). Potwierdzamy, że wszystkie prace Firma RCI wykonała terminowo i z należytą starannością., KARO Gdańsk Sp. z o.o.
Umowa została zrealizowana z należytą starannością, terminowo oraz z zachowaniem wysokiego poziomu profesjonalizmu technicznego i organizacyjnego., Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.
Potwierdzamy, że wszystkie prace związane z dostawą zostały wykonane terminowo i z należytą starannością. Wartość zrealizowanego kontraktu wyniosła: 7 597 830,60 PLN., Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu.
Prace realizowane przez firmę RCI Sp. z o.o. zostały wykonane w sposób rzetelny i terminowy. Przedsiębiorstwo zatrudnia doświadczoną kadrę, dysponuje wysokiej klasy sprzętem budowlanym oraz montażowo – pomiarowym, posiada duży potencjał produkcyjny. Umożliwia to szybką i kompleksową realizację inwestycji telekomunikacyjnych łącznie z obsługą projektowo – dokumentacyjną i geodezyjną. Biorąc pod uwagę naszą wspópracę z firmą RCI Spóka z o.o. możemy polecić ją jako solidnego wykonawcę., SPYRA PRIMO Poland Sp. z o.o.