RCI Sp. z o.o.   z  siedzibą  przy ul. Kartuskiej 46, 60-471 Poznań,   posiadającą nr REGON 630223181,   nr NIP : 778-10-00-641, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000068506, zwana dalej Zamawiającym

Zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym dla przedwsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i budowie sieci światłowodowej

realizowanego w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w ramach projektu :

„Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w powiecie pleszewskim ( numer obszaru POPC01_301220 )”.

Pobierz pełną treść zaproszenia.

Załącznik nr.1.

Załącznik nr. 2.

Załącznik nr. 3.

Załącznik nr. 4.

Załącznik nr. 5.