W dniu 22.07.2016 r. w siedzibie firmy RCI Sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Kartuska 46, Komisja Przetargowa w składzie:

DARIUSZ DURKA – PRZEWODNICZĄCY

JACEK ORLINSKI – CZŁONEK KOMISJI

ANNA AUGUSTYN-ROZYNEK – SEKRETARZ

dokonała oceny merytorycznej i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dla przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i budowie sieci światłowodowej realizowanego w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w ramach projektów :

„ Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w powiatach :

kolskim  POPC01_301186                      Zawiadomienie  NR 1/POPC/2016

tureckim POPC01_301247                     Zawiadomienie  NR 2/POPC/2016

pleszewskim POPC01_301220              Zawiadomienie  NR 3/POPC/2016

wągrowieckim POPC01_301248           Zawiadomienie  NR 4/POPC/2016

obornickim POPC01_301215                Zawiadomienie  NR 5/POPC/2016