Budowa linii światłowodowej w Płocku

Projekty

Budowa linii światłowodowej w Płocku na odcinku ul. Jesiennej do Medycznej.
Budowa kabla światłowodowego 72J-8,357 km/Lś oraz rurociągu 4x HDPE 40/3,2