Budowa światłowodowego systemu teletransmisyjnego w mieście Gdańsk

Projekty

Budowa światłowodowego systemu teletransmisyjnego w mieście Gdańsk w ramach projektu „Trójmiejska Sieć Światłowodowa”

Budowa mikrokanalizacji światłowodowej w terenie miejskim w technologii FTTB o łącznej długości – 36 km. Budowa kabla optotelekomunikacyjnego i mikro kabla.