Projekt i budowa linii światłowodowej w Tychach

Projekt i budowa linii światłowodowej w Tychach na odcinku ul.Fabrycznej2 – ul. Jana Pawła II 10 – ul. Harcerska 3-7”.kabel światłowodowy 24J- 1,820 km/Lś oraz rurociągu 4x HDPE 40/3,2