Projekt linii światłowodowej od istniejącego złącza w studni w Luboniu.

Projekty

Projekt linii światłowodowej od istniejącego złącza w studni PozS2053 u. Traugutta do stacji bazowej 24J- 5,304 km/Lś oraz rurociągu 4x HDPE 40/3,2