Realizacja 2 etapu budowy metropolitarnej sieci optycznej w mieście Brno i terenach podmiejskich dla operatora telekomunikacyjnego SMART Camp.a.s.

Projekty

Realizacja 2 etapu budowy metropolitarnej sieci optycznej w mieście Brno i terenach podmiejskich dla operatora telekomunikacyjnego SMART Camp.a.s.

Realizacja budowy sieci światłowodowej MAN Brno. Budowa optycznych tras ziemnych (mikrokanlizacji teletechnicznej) o dł. wyższej niż 25 km w technologii FTTB/FTTH włączając w to układanie kabla optycznego, dostawę operatorskich urządzeń aktywnych z obsługą MPLS, VPLS oraz montaż i konfigurację. Dostawę, montaż i konfigurację bezprzewodowych punktów dystrybucyjnych WiFi. Wykonanie projektu powykonawczego. Całość inwestycji objęła ponad 50 węzłów głównych i dystrybucyjnych i ponad 1000 dostępowych 100/100 Mb/s każdy.