20lip/15

ALMA S.A.

Prace realizowane przez firmę RCI Sp. z o.o. z Poznania są wykonywane w sposób rzetelny, terminowy z zachowaniem wysokiego poziomu profesjonalizmu technicznego i organizacyjnego. Przedsiębiorstwo zatrudnia doświadczoną kadrę, dysponuje wysokiej klasy sprzętemRead More…

20lip/15

Extra NET s.r.o.

Oświadczamy, że RCI Sp. z o.o.; ul. Dąbrowskiego 189; 60-594 Poznań, POLSKA, prawidłowo i profesjonalnie zrealizowała wyżej Wymienione przez nas roboty budowlane i usługi.

20lip/15

KARO Gdańsk Sp. z o.o.

Wartość zrealizowanego kontraktu wynosiła 7 084 800,00 PLN brutto (słownie: siedem milionów osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset zł zero groszy). Potwierdzamy, że wszystkie prace Firma RCI wykonała terminowo i z należytą starannością.

20lip/15

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Potwierdzamy, że wszystkie prace związane z dostawą zostały wykonane terminowo i z należytą starannością. Wartość zrealizowanego kontraktu wyniosła: 7 597 830,60 PLN.

20lip/15

SPYRA PRIMO Poland Sp. z o.o.

Prace realizowane przez firmę RCI Sp. z o.o. zostały wykonane w sposób rzetelny i terminowy. Przedsiębiorstwo zatrudnia doświadczoną kadrę, dysponuje wysokiej klasy sprzętem budowlanym oraz montażowo – pomiarowym, posiada duży potencjał produkcyjny.Read More…