Oświadczamy, że RCI Sp. z o.o.; ul. Dąbrowskiego 189; 60-594 Poznań, POLSKA, prawidłowo i profesjonalnie zrealizowała wyżej Wymienione przez nas roboty budowlane i usługi.