Potwierdzamy, że wszystkie prace związane z dostawą zostały wykonane terminowo i z należytą starannością. Wartość zrealizowanego kontraktu wyniosła: 7 597 830,60 PLN.