Prace realizowane przez firmę RCI Sp. z o.o. zostały wykonane w sposób rzetelny i terminowy. Przedsiębiorstwo zatrudnia doświadczoną kadrę, dysponuje wysokiej klasy sprzętem budowlanym oraz montażowo – pomiarowym, posiada duży potencjał produkcyjny. Umożliwia to szybką i kompleksową realizację inwestycji telekomunikacyjnych łącznie z obsługą projektowo – dokumentacyjną i geodezyjną. Biorąc pod uwagę naszą wspópracę z firmą RCI Spóka z o.o. możemy polecić ją jako solidnego wykonawcę.