Project Description

Przedmiotem projektu jest budowa sieci światłowodowej dostępowej NGA w technologii doziemnej, obejmującej miejscowości z obszarów rekomendowanych w 4 gminach powiatu kolskiego o następujących parametrach:

 • minimalna liczba gospodarstw domowych objętych zasięgiem sieci – 904 gospodarstw domowych
 • minimalna liczba jednostek publicznych objętych zasięgiem sieci – 1 placówka publiczna
 • minimalna długość sieci szerokopasmowej – 49 km
 • minimalna liczba węzłów dostępowych OLT – 2 szt.

Okres realizacji:

 • Data rozpoczęcia:  10.2016 r.
 • Data zakończenia: 12.2018 r.
 • Wartość całkowita projektu: 7 644.499,20PLN
 • Dofinansowanie: 3 607.920,23 PLN
 • Umowa nr POPC.01.01.00-30-0337/16o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 • Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”
 • Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

 

Procentowe zaawansowanie projektu:

 

Documents

Project Progress

Project Timing

 • Start
  Oct 02 2016
 • End
  Dec 31 2018

10/02/2016 12/31/2018

100%

Overall Project Completion

 • 20%
 • 60%

 • 40%
 • 80%

Opracowanie dokumentacji 95% Complete

95%
Description

Opis:

Luty 2018r. Odebrano projekty budowlane dotyczące miejscowości:  Stary Budzisław - OLT Nowe Budki – Budzisław część 1 – Obejmujący miejscowości: Stary Budzisław, Nowy Budzisław, Nowa Wieś. Projekt budowlano wykonawczy Chełmno Grabina obejmujący miejscowości: Chełmno, Chełmno Parcele, Grabina Wielka.

Odebrano projekty budowlane dotyczące miejscowości: Osiek Wielki – Rosocha,  Osiek Wielki, Rosocha, Rosocha Kolonia, Aleksandrówka. Projekt Budowlany wykonawczy Felicjanów – Osiek Mały, obejmujący miejscowości: Felicjanów, Osiek Mały. Projekt budowlano Czołowo Kolonia - Lucjanowo, obejmujący miejscowości: Czołowo Kolonia, Lucjanowo. Projekt budowlano Wykonawczy Aleksandrówka -Czołowo, obejmująca miejscowości: Czołowo, Aleksandrówka.

Pazdziernik 2017r. Odebrano Projekty budowlane dotyczące miejsowości: Budki Stare i Ochle.

Sierpień 2017r. Odebrano projekty budowlane dotyczące miejscowości: Nowe Budki, Stare Budki, Ochle. Projekty Budowlane obejmują 100% zakresu dla OLT Nowe Budki. Projekt budowlano wykonawczy OLT Nowe Budki, część –Nowe Budki, Stare Budki. Projekt budowlano wykonawczy OLT Nowe Budki, Ochle. Odebrano projekty budowlane dotyczące miejscowości: Budki Stare.

Lipiec 2017r.  Odebrano projekty budowlane dotyczące miejscowości: Białków i Kościelec.

Lipiec 2017r. Odebrano projekty budowlane dotyczące miejscowości: Dąbrowice Częściowe, Majdany, Rzuchów, Dębina

Kwiecień .2017r. Odbiór dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu  w miejscowościach: Białków Górny, Dąbrowice Częściowe, Kościelec, Chełmno, Chełmno Parcele, Grabina Wielka, Majdany, Rzuchów, Dębina, Police Średnie.

Czerwiec 2017 - Odbiór dokumentacji projektowej budowlanej  w miejscowościach: Dąbrowice Częściowe, Majdany, Rzuchów, Dębina.

Budowa sieci światłowodowej 60% Complete

60%
Description

Opis:

Luty 2018r.  Odebrano Prace Budowlane – budowa rurociągów kablowych w miejscowościach: Stary Budzisław, Nowa wieś o długości 3105m, co stanowi 48,21% zakresu rurociągu dla OLT Nowe Budki – Budzisław. Chełmno o długości 1505m Co stanowi 10,22% zakresu rurociągów dla OLT Chełmno.

Odebrano Budowę kabli w obszarach OLT: OLT Kościelec – Dąbrowice – całość zakresu, OLT Chełmno – Odebrano zaawansowanie prac 50%

Odebrano budowę kabli w obszarach OLT: OLT Nowe Budki – Odebrano Zaawansowanie prac 50%, OLT Kościelec – Odebrano zaawansowanie prac 90%, OLT Chełmno – Odebrano Zaawansowanie prac 20%

Pazdziernik 2017r. Odebrano prace budowlane – budowa rurociągów kablowych w miejscowościach: Budki Stare o długości: 2351m, co stanowi 25,83% zakresu rurociągu dla OLT Nowe Budki. Ochle o długości: 1454m, Co stanowi 15,98% zakresu rurociągu dla OLT Nowe Budki

Sierpień 2017r. Odebrano prace budowlane – budowa rurociągów kablowych w miejscowościach: Budki Stare o długości 1170m, co stanowi 12,86% zakresu rurociągu dla OLT Nowe Budki.

Lipiec 2017r.  Odebrano prace budowlane – budowa rurociągów kablowych w miejscowościach: Białków o długości: 5 850m, co stanowi 97,01 zakresu rurociągu dal OLT Kościelec.

Czerwiec 2017r. Odebrano prace budowlane – budowa rurociągów kablowych w miejscowościach: Dąbrowice Częściowe o długości 2,9km, co stanowi 100% zakresu rurociągu dla OLT Kościelec – Dąbrowice. Majdany o długości: 2395m co stanowi 16,26% zakresu rurociągu dla OLT Chełmno

Dostawa i uruchomienie urządzeń 10% Complete

10%
Description

Opis:

Październik 2017r. Zamówienie sprzętu aktywnego

Maj 2017r. Utworzenie koncepcji sieci oraz dobranie urządzeń aktywnych.