30lis/18

Ogłoszenie Oferty Hurtowej

logo_header

RCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje:

Od dnia dzisiejszego na naszej stronie w menu „Oferta” -> „Dla partnerów” dostępna jest oferta hurtowa dotycząca projektów obejmujących budowę sieci swiatłowodowych na terenach:

 • powiatu kolskiego – POPC01_301186
 • powiatu tureckiego – POPC01_301247
 • powaitu obornickiego – POPC01_301215
 • powaitu pleszewskiego – POPC01_301220
 • powiatu wągrowieckiego – POPC01_301248

Przedstawiona oferta obejmuje wzór umowy ramowej wraz z załącznikami opisującymi procedury przyjmowania zapytań i zamówień na świadczone usługi hurtowe.


Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 
 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
realizowanego w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

10paź/16

Budowa nowoczesnej sieci NGA

 top1

  

 

 

 

 

 

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w ramach projektu :

Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w powiecie:

 • kolskim
 • obornickim
 • pleszewski
 • wągrowieckim
 • tureckim

 Realizacja projektu umożliwi w ww. obszarach objęcie zasięgiem Internetu o przepustowości minimalnej 100Mb/s. Na obszarze realizacji projektu, wdrożenie technologii dostępu do Internetu polegać będzie na zasadzie hurtowego dostarczania szerokopasmowych łączy internetowych w technologii FTTH-P2M (GPON technologia światłowodowa).

Sieć planowana do budowy oparta jest na technologii FTTX-GPON standard punkt – wielopunkt


top1

 

 

 

 

Budowa nowoczesnej sieci NGA w powiecie kolskim.

     Przedmiotem projektu jest budowa sieci światłowodowej dostępowej NGA w technologii doziemnej, obejmującej miejscowości z obszarów rekomendowanych w 4 gminach powiatu kolskiego o następujących parametrach:

 • minimalna liczba gospodarstw domowych objętych zasięgiem sieci – 904 gospodarstw domowych
 • minimalna liczba jednostek publicznych objętych zasięgiem sieci – 1 placówka publiczna
 • minimalna długość sieci szerokopasmowej – 49 km
 • minimalna liczba węzłów dostępowych OLT – 2 szt.

Okres realizacji:

 • Data rozpoczęcia:  10.2016 r.
 • Data zakończenia: 12.2018 r.
 • Wartość całkowita projektu: 7 644.499,20PLN
 • Dofinansowanie: 3 607.920,23 PLN
 • Umowa nr POPC.01.01.00-30-0337/16o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 • Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”
 • Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 top1

 
 
 
 
 
 

Budowa nowoczesnej sieci NGA w powiecie obornickim.

     Przedmiotem projektu jest budowa sieci światłowodowej dostępowej NGA w technologii doziemnej, obejmującej miejscowości z obszarów rekomendowanych w 3 gminach powiatu obornickiego o następujących parametrach:

 • minimalna liczba gospodarstw domowych objętych zasięgiem sieci – 1610 gospodarstw domowych
 • minimalna liczba jednostek publicznych objętych zasięgiem sieci – 3 placówki publiczne
 • minimalna długość sieci szerokopasmowej – 50 km
 • minimalna liczba węzłów dostępowych OLT – 1 szt.

Okres realizacji:

 • Data rozpoczęcia:  10.2016 r.
 • Data zakończenia: 12.2018 r.
 • Wartość całkowita projektu: 9 097.017,27PLN
 • Dofinansowanie: 4 184.615,04 PLN
 • Umowa nr POPC.01.01.00-30-0338/16o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 • Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”
 • Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 top1

 
 
 
 
 
 

Budowa nowoczesnej sieci NGA w powiecie pleszewskim.

     Przedmiotem projektu jest budowa sieci światłowodowej dostępowej NGA w technologii doziemnej, obejmującej miejscowości z obszarów rekomendowanych w 3 gminach powiatu pleszewskiego o następujących parametrach:

 • minimalna liczba gospodarstw domowych objętych zasięgiem sieci – 1600 gospodarstw domowych
 • minimalna liczba jednostek publicznych objętych zasięgiem sieci – 3 placówki publiczne
 • minimalna długość sieci szerokopasmowej – 68 km
 • minimalna liczba węzłów dostępowych OLT – 1 szt

Okres realizacji:

 • Data rozpoczęcia:  10.2016 r.
 • Data zakończenia: 12.2018 r.
 • Wartość całkowita projektu: 10 382.930,61PLN
 • Dofinansowanie: 4 527.769,33 PLN
 • Umowa nr POPC.01.01.00-30-0341/16o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 • Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”
 • Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 top1

 
 
 
 
 
 

Budowa nowoczesnej sieci NGA w powiecie wągrowieckim.

     Przedmiotem projektu jest budowa sieci światłowodowej dostępowej NGA w technologii doziemnej, obejmującej miejscowości z obszarów rekomendowanych w 5 gminach powiatu wągrowieckiego o następujących parametrach:

 • minimalna liczba gospodarstw domowych objętych zasięgiem sieci – 1279 gospodarstw domowych
 • minimalna liczba jednostek publicznych objętych zasięgiem sieci – 4 placówki publiczne
 • minimalna długość sieci szerokopasmowej – 51 km
 • minimalna liczba węzłów dostępowych OLT – 3 szt.

Okres realizacji:

 • Data rozpoczęcia:  10.2016 r.
 • Data zakończenia: 12.2018 r.
 • Wartość całkowita projektu: 6 586.285,92PLN
 • Dofinansowanie: 3 447.449,69 PLN
 • Umowa nr POPC.01.01.00-30-0336/16o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 • Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”
 • Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 top1

 
 
 
 
 
 

Budowa nowoczesnej sieci NGA w powiecie tureckim.

     Przedmiotem projektu jest budowa sieci światłowodowej dostępowej NGA w technologii doziemnej, obejmującej miejscowości z obszarów rekomendowanych w 4 gminach powiatu tureckiego o następujących parametrach:

 • minimalna liczba gospodarstw domowych objętych zasięgiem sieci – 1095 gospodarstw domowych
 • minimalna liczba jednostek publicznych objętych zasięgiem sieci – 3 placówki publiczne
 • minimalna długość sieci szerokopasmowej – 46 km
 • minimalna liczba węzłów dostępowych OLT – 2 szt.

Okres realizacji:

 • Data rozpoczęcia:  10.2016 r.
 • Data zakończenia: 12.2018 r.
 • Wartość całkowita projektu: 7 376.092,29PLN
 • Dofinansowanie: 3 127.999,34 PLN
 • Umowa nr POPC.01.01.00-30-0336/16o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 • Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”
 • Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

01sie/16

Informacja o rozstrzygnięciu przetargów.

W dniu 22.07.2016 r. w siedzibie firmy RCI Sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Kartuska 46, Komisja Przetargowa w składzie:

DARIUSZ DURKA – PRZEWODNICZĄCY

JACEK ORLINSKI – CZŁONEK KOMISJI

ANNA AUGUSTYN-ROZYNEK – SEKRETARZ

dokonała oceny merytorycznej i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dla przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i budowie sieci światłowodowej realizowanego w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w ramach projektów :

„ Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w powiatach :

kolskim  POPC01_301186                      Zawiadomienie  NR 1/POPC/2016

tureckim POPC01_301247                     Zawiadomienie  NR 2/POPC/2016

pleszewskim POPC01_301220              Zawiadomienie  NR 3/POPC/2016

wągrowieckim POPC01_301248           Zawiadomienie  NR 4/POPC/2016

obornickim POPC01_301215                Zawiadomienie  NR 5/POPC/2016

 

21lip/16

Informacja o otwarciu ofert.

W dniu 21.07.2016 r. w siedzibie firmy RCI Sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Kartuska 46, Komisja Przetargowa w składzie:

DARIUSZ DURKA – PRZEWODNICZĄCY

JACEK ORLINSKI – CZŁONEK KOMISJI

ANNA AUGUSTYN-ROZYNEK – SEKRETARZ

dokonała otwarcia kopert z ofertami cenowymi w postępowaniu dla przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i budowie sieci światłowodowej realizowanego w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w ramach projektów :

 Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w powiatach :

kolskim  POPC01_301186                     Skan Protokołu   NR 1/POPC/2016

tureckim POPC01_301247                    Skan Protokołu   NR 2/POPC/2016

pleszewskim POPC01_301220             Skan Protokołu   NR 3/POPC/2016

wągrowieckim POPC01_301248          Skan Protokołu   NR 4/POPC/2016

obornickim POPC01_301215               Skan Protokołu   NR 5/POPC/2016

 

05lip/16

Zawiadomienie o zmianie treści Zapytań Ofertowych

 

Dotyczy:

 „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w powiecie kolskim (numer obszaru POPC01_301186)”

„Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w powiecie obornickim ( numer obszaru POPC01_301215 )”.

„Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w powiecie pleszewskim ( numer obszaru POPC01_301220 )”.

„Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w powiecie tureckim ( numer obszaru POPC01_301247 )”.

„Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w powiecie wągrowieckim ( numer obszaru POPC01_301248 )”.

 

Pobierz Pismo

04lip/16

Zapytanie Ofertowe RCI – Powiat Wągrowiecki.

RCI Sp. z o.o.   z  siedzibą  przy ul. Kartuskiej 46, 60-471 Poznań,   posiadającą nr REGON 630223181,   nr NIP : 778-10-00-641, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000068506, zwana dalej Zamawiającym

Zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym dla przedwsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i budowie sieci światłowodowej

realizowanego w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w ramach projektu :

„Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w powiecie wągrowieckim  ( numer obszaru POPC01_301248 )”.

Pobierz pełną treść zaproszenia.

Załącznik nr.1.

Załącznik nr. 2.

Załącznik nr. 3.

Załącznik nr. 4.

Załącznik nr. 5.

 

04lip/16

Zapytanie Ofertowe RCI – Powiat Turecki.

RCI Sp. z o.o.   z  siedzibą  przy ul. Kartuskiej 46, 60-471 Poznań,   posiadającą nr REGON 630223181,   nr NIP : 778-10-00-641, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000068506, zwana dalej Zamawiającym

Zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym dla przedwsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i budowie sieci światłowodowej

realizowanego w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w ramach projektu :

„Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w powiecie tureckim ( numer obszaru POPC01_301247 )”.

Pobierz pełną treść zaproszenia.

Załącznik nr.1.

Załącznik nr. 2.

Załącznik nr. 3.

Załącznik nr. 4.

Załącznik nr. 5.

 

04lip/16

Zapytanie Ofertowe RCI – Powiat Pleszewski.

RCI Sp. z o.o.   z  siedzibą  przy ul. Kartuskiej 46, 60-471 Poznań,   posiadającą nr REGON 630223181,   nr NIP : 778-10-00-641, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000068506, zwana dalej Zamawiającym

Zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym dla przedwsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i budowie sieci światłowodowej

realizowanego w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w ramach projektu :

„Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w powiecie pleszewskim ( numer obszaru POPC01_301220 )”.

Pobierz pełną treść zaproszenia.

Załącznik nr.1.

Załącznik nr. 2.

Załącznik nr. 3.

Załącznik nr. 4.

Załącznik nr. 5.

 

04lip/16

Zapytanie Ofertowe RCI – Powiat Obornicki.

RCI Sp. z o.o.   z  siedzibą  przy ul. Kartuskiej 46, 60-471 Poznań,   posiadającą nr REGON 630223181,   nr NIP : 778-10-00-641, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000068506, zwana dalej Zamawiającym

Zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym dla przedwsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i budowie sieci światłowodowej

realizowanego w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w ramach projektu :

„Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w powiecie obornickim  ( numer obszaru POPC01_301215 )”.

Pobierz pełną treść zaproszenia.

Załącznik nr.1.

Załącznik nr. 2.

Załącznik nr. 3.

Załącznik nr. 4.

Załącznik nr. 5.