Pliki do pobrania
  • Wzór Umowy Ramowej do oferty hurtowej RCI sp zoo. Pobierz
  • Załącznik nr. 3 do Umowy Ramowej – Cennik. Pobierz
  • Załącznik nr. 4 do Umowy Ramowej – Dane Adresowe. Pobierz
  • Załącznik nr. 5 do Umowy Ramowej – Wzór zamowienia na usługę. Pobierz
  • Załącznik nr. 6 do Umowy Ramowej – Wzór Protokółu zdawczo odbiorczego. Pobierz
  • Załącznik nr. 7 do Umowy Ramowej – Umowa szczegółowa. Umowa szczegółowa zostanie przesłana do OK po podpisaniu umowy ramowej i ustaleniu szczegółowych warunktów zamówienia
  • Załącznik nr. 8 do Umowy Ramowej – Instrukcja Systemu Komunikacji. Pobierz
  • Załącznik nr. 9 do Umowy Ramowej – Szczegółowy Opis Funkcjonalności Systemu Komunikacyjnego. Pobierz

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
realizowanego w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”