Działamy nieprzerwanie od ponad 20 lat

Firma Regionalne Centrum Informatyki Sp. z o.o. powstała w Poznaniu w 1994 roku. W grudniu 2009 roku zmieniliśmy nazwę firmy na RCI Sp. z o.o.

Specjalizujemy się miedzy innymi w:

  • projektowaniu sieci telekomunikacyjnych
  • wykonawstwie robót telekomunikacyjnych w zakresie inwestycji
  • remontach sieci telekomunikacyjnych, miedzianych i światłowodowych

Zapotrzebowanie rynku na usługi RCI Sp. z o.o. zapewnia firmie dynamiczny rozwój i stały wzrost inwestycji, pozwala także na nieustanne poszerzanie zakresu usług.

W roku 2016 RCI Sp. z o.o. ubiega się o dofinansowanie na realizację budowy światłowodowych  sieci dostępowych dla użytkowników domowych w powiatach: kolskim, obornickim, pleszewskim, tureckim i wągrowieckim. W ramach dostępu do internetu do klientów będzie dostarczana również cyfrowa telewizja i telefon.

Gwarantem sukcesów RCI Sp. z o.o. są – wypracowane przez 22 lata know-how, wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel, solidni dostawcy oraz bogate zaplecze techniczne.

Zapraszamy do współpracy!